Nieuws

Hier vind je onze laatste nieuwsitems en blogs. Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsflits. Vorige nieuwsflitsen vind je hier.

Koers houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen

Tijdens de studiedag werd het nog duidelijker: door de tweedeling en kansenongelijkheid in de samenleving nemen ook de verschillen in gezondheid toe. Inflatie, afnemende koopkracht en stijgende energieprijzen treffen mensen in kwetsbare posities extra hard. Hoe geef je dit een plek in je lokale aanpak? In dit artikel vind je vijf belangrijke aanbevelingen en praktische handvatten om aan de slag te gaan met gezondheidsverschillen.

Lees meer

Impact van corona

De gevolgen van het coronavirus hebben een enorme impact op ons dagelijks leven. Zowel privé als bij het werk. We hopen dat jullie en al jullie dierbaren gezond zijn en blijven. En wie vanuit de gemeente druk is met de aanpak van het coronavirus wensen we veel succes en sterkte.

Lees meer

Eelco Eerenberg nieuwe voorzitter wethoudersgroep GezondIn

Sinds een paar maanden is Eelco Eerenberg wethouder in Utrecht. Hier is hij verantwoordelijk voor Volksgezondheid, Milieu & Emissieloos vervoer, Jeugd en jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed. Eelco volgt Victor Everhardt op die naar Amsterdam is gegaan om daar wethouder Financiën te worden. Met het vertrek van Victor is ook het voorzitterschap van de wethoudersgroep van GezondIn vrij gekomen. En het ambassadeurschap van het stimuleringsprogramma. We zijn heel blij dat Eelco ook deze taken wil overnemen. Hij licht zelf kort toe wat zijn plannen zijn.

Lees meer

Welkom op onze nieuwe website!

Hoe dring je gezondheidsverschillen in jouw gemeente terug? Je vindt er meer informatie over op onze website.

Lees meer
blog

Nieuwe vriendschappen en een fitter lichaam voor Jet (79)

Jet (79) woont ruim 40 jaar in Oss in de wijk Ruwaard. Al langere tijd had Jet het idee om te gaan sporten. ‘Maar om dit in mijn eentje te doen, zag ik niet zitten. Vervolgens schoof ik het alleen maar voor me uit en kwam het er niet van.’ Totdat Jet een brief van de gemeente Oss in haar brievenbus kreeg. Die brief was het begin van mooie vriendschappen en een fitter lichaam.

Lees meer
blog

Interview: Inwoners zijn de experts als het gaat om hun ‘leefplek’

De GezondIn-Leefplekmeter is gebaseerd op de Scottish Place Standard, ontwikkeld door onder andere de National Health Service. John Howie en Etive Currie, drijvende krachten achter de Scottish Place Standard, namen het eerste exemplaar in ontvangst. Hoe maken zij in Schotland met succes gebruik van deze ‘tool’ om inwoners een stem te geven?

Lees meer
blog

Over energie gesproken

Onze collega, GezondIn adviseur Annelies Acda, werd uitgenodigd om mee te denken over de koppeling van het thema gezondheid aan de energietransitie. Het werd een bijeenkomst om blij van te worden. Ze schrijft erover in deze blog. 

Lees meer
blog

Verkenning aanpak gemeenten “gezonde start”

We voerden 2018 een verkenning onder de GIDS-gemeenten uit over Gezonde Start. In deze blog vind je de resultaten van deze verkenning.

Lees meer
blog
Anneke Hiemstra

Monitoren van voortgang en resultaten

Als je gezondheidsachterstanden lokaal aanpakt, is het belangrijk te volgen wat er gebeurt, en dit te laten zien. Maar hoe doe je dat? GezondIn adviseur Anneke Hiemstra vertelt je in deze blog meer.

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Samen leuke dingen doen is functioneel

Als kwetsbaar gezin actieve en gezellige activiteiten ondernemen doorbreekt een negatieve spiraal: "Kinderen hebben goede voelsprieten voor de sfeer in huis, zeker als het ontbreekt aan geld. Zij zien de grote zorgen bij hun ouders. Dat het ook anders kan, lukt met sport en spel." Laura Hofte leidt Supporter van Elkaar, en blikt in dit interview terug op het traject, en de meerwaarde van de leerkring Armoede en Gezondheid daarbij. 

Lees meer
blog
Annette Duivenvoorden

Onze evaluaties gaan steeds meer over het proces

Hoe monitor en evalueer je jouw aanpak om gezondheidsverschillen terug te dringen? In dit interview vertellen we je meer over de Zwolse aanpak.

Lees meer
blog

Niet over, maar met: Betrek doelgroep bij uitvoering Preventieakkoord

Pharos leverde een bijdrage aan het Preventieakkoord, als expert op gezondheidsverschillen en hun dieperliggende oorzaken, én op het bereiken en betrekken van kwetsbare burgers. Lees hier het blog van onze directeur Patricia Heijdenrijk waarin zij oproept om het Preventieakkoord samen met de doelgroep uit te voeren.

Lees meer
blog

Q&A: GIDS gelden inzetten voor inwonersinitiatieven

Hoe zet je GIDS-gelden in om inwonersinitiatieven mogelijk te maken? We vroegen verschillende gemeenten naar hun aanpak; er kwamen reacties uit maar liefst twaalf gemeenten. Hun reacties bundelden we in deze Q&A.

Lees meer