Terugkijken: webinar Wonen, een stevige basis voor gezondheid

Goed, veilig en gezond wonen is belangrijk voor een gezond leven. Dit onderwerp staat de komende tijd dan ook stevig op de agenda. Zeker in kwetsbare wijken en buurten. Ook woningcorporaties dragen hieraan bij. Hoe doen zij dat en welke mogelijkheden zijn er? Tijdens ons webinar ‘Wonen, een stevige basis voor gezondheid’ lieten we zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, werken aan een betere gezondheid en welzijn van huurders.

Lees hier de belangrijkste opbrengsten of kijk het volledige webinar terug.

Terugdringen gezondheidsverschillen: vijf factoren

Annelies Acda (Pharos) en Susan van Klaveren (Platform31) laten aan het begin van het webinar zien welke thema’s belangrijk zijn voor bewoners als het gaat om gezondheid. “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er vijf factoren die het verschil in ervaren gezondheid tussen verschillende groepen kunnen verklaren”, vertelt Acda. “Als deze vijf factoren goed geregeld zijn, is de kans dat iemand een slechtere gezondheid ervaart een stuk kleiner dan wanneer dit niet het geval is. En ze zijn dus ook essentieel om gelukkig, gezond en voorspoedig te kunnen leven.”

“We zien dat inkomens- en bestaanszekerheid en de leefomstandigheden voor meer dan vijftig procent het verschil in ervaren gezondheid en levenskwaliteit bepalen”, benadrukt van Klaveren. “Inzet daarop verbetert dan ook direct het leven van mensen. Dit kun je dus een plek geven in je lokale aanpak. Woningcorporaties kunnen hier ook aan bijdragen en doen al veel. Maar dat zijn veelal ‘ongeziene activiteiten’. Daarnaast kennen de professionele werelden van publieke gezondheid en het wonen elkaar nog niet zo goed. In ons inspiratieboek maken we dit beter zichtbaar. En tonen we voorbeelden waarover gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken kunnen maken.”

Praktijkvoorbeeld woningcorporatie Domijn uit Enschede

Renate Finkers en John Lammers, Domijn belichten hoe zij samen bewoners en partners in wijken aan de slag gaan. Het leidde tot een nieuwe manier van organiseren. Zij vertellen meer over hun aanpak in de buurt de Posten. In onderstaande infographic tonen zij de principes achter het samenwerken in de wijk. “Pak overlast op als hulpvraag.” Lees hier hoe Domijn is actief in kwetsbare wijken.

Belang van groen in de omgeving

Robbert Snep is senior onderzoeker Groene Steden aan de Wageningen University & Research (WUR). Snep benadrukt het belang van een groene omgeving. Hij noemt de 3-30-300 regel voor groenere en gezondere steden. Uit onderzoek blijkt dat 3 bomen zien vanuit een woonkamer, 30% bladerdek in de buurt en 300 meter afstand van een groene plek (park of groene ruimte) een positief effect heeft op de gezondheid. “Om dit onderwerp nog sterker te agenderen moeten we groene gezondheidsdoelen gaan bepalen”, benadrukt Snep. “Niet kijken hoe groen de sociale woningbouw is, maar hoe effectief groen de gezondheid kan ondersteunen.”

Bekijk de presentatie van Robbert Snep.

Gezondheidswinst voor huurders

De aanwezigen zien kansen om gezondheidswinst te boeken voor huurders op het vastgoedniveau. Denk aan het binnenklimaat van de woning, ventilatie (en het uitleggen daarvan/training van bewoners), een gezonde leefomgeving en het sociaal beheer, zoals het voorkomen van huisuitzettingen door schulden (sociale thematiek).

Praktijkvoorbeeld woningcorporatie Uwoon

Fleur Imming, voormalig wethouder gezondheid bij de gemeente Amersfoort en nu directeur-bestuurder bij Uwoon, vertelt meer over de mogelijkheden van corporaties om bij te dragen aan de gezondheid en het geluk van huurders. “Processen bij corporaties zijn vaak gericht op de lange termijn (huizen)”, vertelt Imming. “Maar we willen ook invloed uitoefenen op de korte termijn. De tijd is voorbij dat we alleen aan de gebouwen werken. Het is een zoektocht. Wij zitten bijvoorbeeld om de tafel bij gemeenten over ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsvisie. Wat wij aan de orde stellen is het belang van het ontwerp van de leefomgeving, ook voor de gezondheid. Ik zou liever spreken van een intentieovereenkomst op basis van wederkerigheid dan van prestatieafspraken. Mijn advies aan andere corporaties is: ‘We kunnen en doen al veel aan gezondheid en geluk van huurders en dat zouden we nog beter kunnen benutten met elkaar’.”

Praktijkvoorbeeld Zaanse woningcorporaties

Lees ook hoe Zaanse corporaties hun rol verbreden in dit praktijkvoorbeeld.