Je zocht op 'bewoners'

77 resultaten

Achtergrond in: Kennisbank

Van SPUK/GALA plannen naar implementatie

… interventies, programma’s en activiteiten die voortvloeien uit de GALA-plannen: Werk samen met de mensen om wie het gaat; zoek ze op, praat met ze, bevraag ze en laat hen meedenken HOE een en ander vorm te geven. Werk domeinoverstijgend, organiseer dat ambtenaren, uitvoeringspartners en bewon…

In: Nieuws

Van SPUK/GALA plannen naar implementatie

… interventies, programma’s en activiteiten die voortvloeien uit de GALA-plannen: Werk samen met de mensen om wie het gaat; zoek ze op, praat met ze, bevraag ze en laat hen meedenken HOE een en ander vorm te geven. Werk domeinoverstijgend, organiseer dat ambtenaren, uitvoeringspartners en bewon…

Inschrijven workshops GezondIn bijeenkomst leefomgeving 3 november

…entafel Dordrecht Groenblauwe stad Ontwerpprincipes beweegvriendelijke stad en buitenruimte Onderzoek verdichting in wijken en gezondheid van mensen Workshopronde 2: geef 2 voorkeuren door* De praktijk van vergroenen Prettig groen wonen in sociale woningbouw Het bereiken en betrekken van bewon…

In: Agenda

Bijeenkomst Inspiratie voor aanpak gezondheidsverschillen in de leefomgeving

…krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving voor je gezondheid betekent. Een gezonde fysieke leefomgeving staat dan ook hoog op de agenda. Hoe wordt op lokaal niveau aan de gezonde leefomgeving en de benodigde sociaal-fysieke aanpak gewerkt? Hoe geef je dit vorm samen met de buurt en bewon…

Kennisdossier in: Kennisbank

Een gezonde leefomgeving vraagt om wendbare aanpak

… in de leefomgeving om gezondheidsverschillen duurzaam tegen te gaan. Dit vraagt van professionals om beleidsterreinen te verbinden en over domeinen heen aan de slag te gaan. Noodzaak daarbij is om op wijkniveau interventies van de grond te krijgen die aansluiten bij behoeften en wensen van bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Gelijke Kansen op Gezondheid: werkbezoek Gemeente Den Bosch aan Heerlen

… zijn omvangrijk. De gemeente wil deze gezondheidsachterstanden terugdringen: “Dat een oude spoorlijn die gebruikt werd voor de vroegere mijnindustrie nu een scheidslijn is tussen hooploosheid en hoopvolheid, is oneerlijk en onacceptabel.” In het Nationaal Programma Heerlen-Noord werken bewon…