Je zocht op 'bewoners'

58 resultaten

In: Agenda

Webinar Wonen en Gezondheid

…2 Webinar Wonen en Gezondheid Woningcorporaties huisvesten relatief veel mensen met een lager inkomen. Deze groep mensen kampt vaker met gezondheidsproblemen, eenzaamheid, armoede of schulden of ongunstige woon- en werkomstandigheden. Gezond wonen en leven Gezond wonen en leven is voor veel bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Inclusief herstel na corona: Groningen werkt opgavegericht aan gezondheid

…atsen, gezond bouwen en gezonde voeding. “Deze ‘gezonde stadsprincipes’ gebruikten we in een pilot en wijkaanpak in de Groningse wijk Selwerd”, vertelt Zwaving. “Hierbij bouwden we voort op een al langere traditie van integraal werken in het kader van wijkvernieuwing. We betrokken bewon…

In: Nieuws

Overzicht van 2021: Samen Verschil Maken

…le gezondheid en welke omstandigheden hierin een rol spelen. In the spotlights Praktijkvoorbeelden We weten dat gemeenten veel inspiratie en lessen halen uit de ervaringen van andere gemeenten. Dit jaar deelden we deze verhalen. Staat jullie verhaal er volgend jaar bij? ‘Sunny Selwerd’: bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Inclusief herstel na corona: moeders zorgen voor ondersteuning in Schilderswijk

…e wijken’ van de stad. Veel inwoners wantrouwen de overheid en blijven weg bij professionele hulpverlening. In 2013 zette buurtcentrum De Mussen daarom ‘de Schilderwijk Moeders’ op, gefinancierd door de gemeente Den Haag en Kansfonds. De Schilderswijk Moeders leggen contact met andere bewon…

In: Acht jaar werken aan gezondheidsverschillen

Lokaal

…aktijkvoorbeelden die aantonen dat er binnen gemeenten resultaten zijn geboekt bij de aanpak van gezondheidsverschillen. Door het land heen zijn de GIDS-gemeenten aan de slag gegaan met concrete programma’s, projecten, experimenten en initiatieven. Zo zijn er activiteiten georganiseerd om bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Leefplekmeter Berg en Dal: ‘Inwoners als expert in hun kracht zetten’

… De gemeente Berg en Dal is een GIDS-gemeente en zet al jaren in op het verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving. Wat heeft die inspanning opgeleverd? Het beeld van een ‘probleemwijk’ is hardnekkig. Klopt dat wel? Wijkprofessionals signaleren ook positieve ontwikkelingen, zoals bewon…

Instrument in: Kennisbank

Huurdersbegeleiding tijdens woningrenovatie

Instrument – 30 september 2021 Huurdersbegeleiding tijdens woningrenovatie Vrijwel alle huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan op hun leefsituatie. Bewoners moeten (tijdelijk) verhuizen of krijgen te maken met overlast als zij tijdens de …

In: Agenda

Studiedag GezondIn ‘Samen Verschil Maken’

…chten. Met Anneke Hiemstra, Edith Smulders en Lydia Sterrenberg * Onder de sociale basis verstaan we alle laagdrempelige voorzieningen, organisaties en diensten die het mogelijk maken dat alle mensen kunnen mee doen in de maatschappij. Denk aan sociaal werk, sport en bewegen, buurthuizen en bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Inclusief herstel na corona: Utrecht zet in op monitoren

…aarnemingen spiegelden en vulden ze aan met landelijke en kwantitatieve, informatie, om een zo stevig mogelijke basis te bieden voor het maken van beleidskeuzes. Op die manier kon Super signalen geven: “let op, wat hier gebeurt verdient aandacht.” Ook haalt de gemeente kennis op via het bewon…

In: Nieuws

Een groene buurt zorgt voor gezondere inwoners

…een ouders, maar ook de gemeente speelt hier een grote rol in. Wil je namelijk dat kinderen meer fietsen en wandelen, dan moet dat wel veilig kunnen. Daarom zijn goede voet- en fietspaden belangrijk. Als ouders een omgeving veilig vinden, dan gaan de kinderen eerder zelf naar school. Betrek bewon…

In: Nieuws

Amsterdam Zuidoost maakt weinig gebruik van preventieaanbod

17 augustus 2021 Amsterdam Zuidoost maakt weinig gebruik van preventieaanbod Het preventieaanbod in Amsterdam Zuidoost sluit niet goed aan bij de behoeften en leefomstandigheden van de bewoners. Inwoners met een laag inkomen maken nauwelijks gebruik van dit aanbod. Pharos heeft voor de gemeente Ams…