Je zocht op 'bewoners'

58 resultaten

In: Nieuws

Onze evaluaties gaan steeds meer over het proces

…vens. De wijkgezondheidsprofielen worden door de GGD samen met de gemeente doorontwikkeld met behulp van cijfers op wijk- en buurtniveau – de zogenaamde SMAP-cijfers. Daarnaast doet de gemeente iedere twee jaar ook buurt-voor-buurt-onderzoeken. In vervolggesprekken met professionals en bewon…

In: Nieuws

Q&A: GIDS gelden inzetten voor inwonersinitiatieven

…t ingevuld moet worden, en hanteren gemeenten criteria waaraan de aanvragen moeten voldoen.  Deze criteria richten zich op het aanpakken van uiteenlopende punten . Bijvoorbeeld specifieke problematiek, zoals eenzaamheid. Maar ook brede onderwerpen, zoals gezondheidsachterstanden en gezonde bewon…

In: Nieuws

Stress is maatschappelijk ongelijk verdeeld

…aad. Aanleiding voor het interview is het thema gezondheid in relatie tot armoede en stress en zijn lezing op de studiedag van GezondIn op 7 november. Middelkoop publiceerde recent de uitkomsten van de gezondheidsdialoog in twee Haagse aandachtswijken in het Epidemiologisch Bulletin. De wijkbewon…

In: Nieuws

Aanpak overgewicht als aanjager voor beweeglogica

…ar de context van een gebied kijken: wat is er in de omgeving en hoe kunnen we op een slimme manier daarvan nog beter gebruikmaken? Dit laatste speelde bij de plannen voor de Houthavens ook. Daar is een verbinding gemaakt met het bestaande sportpark in de naastgelegen wijk.” Hoe bereik je bewon…

In: Nieuws

Inspireren en werken aan Gezondheid en Ruimte

… gemaakt. De winst is dat gezondheid als belangrijk en kansrijk thema wordt gezien. Leefplekmeter Op de inspiratiebijeenkomst van 18 mei waren ook de Schotse ontwikkelaars van de Leefplekmeter om te vertellen over hun ervaringen. Het is een instrument om gestructureerd het  gesprek met bewon…

In: Nieuws

Rookvrije huurwoningen – kan dat?

…lagere opleiding en inkomens. Discussie De discussie kwam goed op gang. Tot mijn verrassing waren de reacties overwegend positief, terwijl we hoorden dat een op de vijf toehoorders zelf rookt. “We verhuren vervuilde woningen die niet gezond zijn, dat kan toch eigenlijk niet?!” We zouden bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Positieve gezondheid in Emmen: M&GEZOND!

…twoordelijkheid bij de inwoners. Dit zou een punt kunnen zijn om bij de aanvraag al naar te kijken: hoe zorg je hier toch voor? Lage SES groepen moeten beter bereikt worden. Punten voor aanvraag aanscherpen. De meest belangrijke problemen in de verschillende gebieden moeten bij deze punten. Bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Rotterdams programma Goed Bezig! voor een gezonde wijk en leefstijl

…t ambassadeurs en ervaringsdeskundigen om de (mentale) gezondheid van gezinnen met een lage SES te verbeteren. En dit gebeurt op veel verschillende gebieden: gezond gewicht, roken, drinken en psychische gezondheid.   Activiteiten stoppen niet wanneer het programma stopt. En we zien bij wijkbewon…

Instrument in: Kennisbank

Gezond in Westerhaar

Instrument Gezond in Westerhaar Met een klein budget kun je geen gezondheidsachterstanden laten verdwijnen, maar je kunt wel iets in gang zetten. Gemeente Twenterand koos ervoor om bewoners te laten beslissen over de besteding van GIDS-gelden. In nauwe samenwerking met de GGD volgde de gemeente…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Kampen helpt inwoners met geldproblemen

…m of haar verder te helpen. Stel een goede rolverdeling op. Als je met meerdere organisaties samenwerkt zoals dat in Kampen gebeurt, is het belangrijk om te weten wie wat doet. *Maatschappelijk werk, welzijn, Humanitas, MEE, de JeugdGGZ en de gemeente Kampen Kampen kijkt door de ogen van bewon…