Je zocht op 'bewoners'

77 resultaten

Studiedagmateriaal in: Kennisbank

Studiedag 2019: Al Doende Leren

…tuursensitief werken in jouw gemeenteBereik jij met de GIDS aanpak iedereen die je wilt bereiken? Tijdens deze sessie met Pharos-trainer Kaveh Bouteh gaan we aan de slag met het thema cultuursensitief werken. Hierbij krijg je een aantal ‘eye openers’ zodat jouw aanpak beter aansluit bij bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Kinderen in Zwolle onderzoeken hoe gezond hun wijk is

…t gezin) en ouderen. De gemeente Zwolle wil dat alle kinderen gezond en gelukkig opgroeien. En dat ouderen gezond en goed ouder kunnen worden. Samenwerken aan een gezonde wijk De vragen: “Welke voorzieningen en activiteiten in de wijk dragen hieraan bij?” en “Wat kan beter?”, kunnen bewon…

Themadoc in: Kennisbank

Inspiratieboek Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken

…inzicht in vernieuwende praktijken die de opgave van de energietransitie en de opgave rondom het terugdringen van gezondheidsachterstanden aan elkaar verbinden. Gezondheid verbeteren We laten zien welke kansen er liggen om de wijk niet alleen aardgasvrij te maken, maar ook de gezondheid van bewon…

In: Agenda

Webinar Energietransitie en Gezondheid in Kwetsbare Wijken

Event op 18 sep 2020 Webinar Energietransitie en Gezondheid in Kwetsbare Wijken In veel wijken die voor 2050 aardagsvrij moeten worden, is de energietransitie niet de enige opgave waar gemeenten voor staan. Leefbaarheid, werkgelegenheid of armoede zijn voor bewoners vaak dichterbij en urgenter dan …

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Samen Gezond Gesprek over bewegen, stress, sociale contacten en gezondheid

…t de meeste geënquêteerden positief zijn over het spreekuur. De naam sprak niet zo aan, dus werd het spreekuur een gesprek. In sommige wijken gaat de samenwerking met de huisartsen heel goed, in ander wijken niet. Dat kan liggen aan de bekendheid van het gesprek onder de huisartsen en wijkbewon…

In: Nieuws

Subsidie voor veelbelovende aanpakken in gemeenten

14 juli 2020 Subsidie voor veelbelovende aanpakken in gemeenten De subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’ van ZonMw is nu open. Tot 24 november kunnen gemeenten, GGD-en, kennispartners, (bewoners)organisaties en andere partijen subsidie aanvragen. Het gaat om implementatietrajecten die veelbel…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

De Beweegmakelaar in Vaals

Praktijkvoorbeeld – 18 mei 2020 De Beweegmakelaar in Vaals De gemeente Vaals startte in 2012 met de beweegmakelaar als pilot. Inwoners hadden behoefte aan beweegaanbod en professionele begeleiding tijdens het bewegen. Juist voor bewoners ‘die een extra zetje nodig hebben.’ Dit bleek u…

In: Nieuws

Online Opfrisdag krijgt vervolg met webinars GezondIn

…e webinar ging over het thema Bereiken en Betrekken, met expert Chandra Verstappen van Pharos. Samenwerken met de mensen om wie het gaat is namelijk cruciaal om tot een effectieve aanpak voor gezondheidsverschillen te komen. Maar sommige mensen zijn moeilijk te bereiken. Zij komen niet naar bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Gymmen om de hoek

…6 april 2020 Gymmen om de hoek Buurtgym Merenwijk is een kleinschalig project in het Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken’ in Leiden. De gym is bedoeld voor volwassenen met een laag inkomen voor wie de stap naar een commerciële fitness of vereniging te groot is. Wekelijks komen 60 wijkbewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

‘Voor Elkaar-teams’ in Roosendaal

…Elkaar-teams’ in Roosendaal Ontstaan Voor Elkaar-teams Edwin: ‘We zijn in de Beneluxflat begonnen, in het centrum van Roosendaal. Er waren hier nogal wat problemen. Het leek ons goed om in contact te komen met de kwetsbare mensen, veelal ouderen, en achter de voordeur kijken. Een aantal bewon…

In: Nieuws

Eelco Eerenberg nieuwe voorzitter wethoudersgroep GezondIn

…s meestal de “uitkomst” van de sociaaleconomische omstandigheden, zoals armoede of schulden, laaggeletterdheid, stress enzovoort, die ervoor zorgt dat inwoners ongezond eten, niet genoeg bewegen of roken. In Utrecht sluit de aanpak van gezondheidsverschillen aan bij de leefwereld van de bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Een Gezonde Omgeving in Utrecht: GO! Utrecht

…ar). En kies voor een combinatie van maatregelen die positief zijn voor meerdere gebieden. Dat werkt het beste. Wanneer is een leefomgeving gezond? Een omgeving is gezond als: de slechte invloed van milieu-onderdelen op de gezondheid zo klein mogelijk is deze uitnodigt tot gezond gedrag de bewon…