Je zocht op 'bewoners'

58 resultaten

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

De Beweegmakelaar in Vaals

Praktijkvoorbeeld – 18 mei 2020 De Beweegmakelaar in Vaals De gemeente Vaals startte in 2012 met de beweegmakelaar als pilot. Inwoners hadden behoefte aan beweegaanbod en professionele begeleiding tijdens het bewegen. Juist voor bewoners ‘die een extra zetje nodig hebben.’ Dit bleek u…

In: Nieuws

Online Opfrisdag krijgt vervolg met webinars GezondIn

…e webinar ging over het thema Bereiken en Betrekken, met expert Chandra Verstappen van Pharos. Samenwerken met de mensen om wie het gaat is namelijk cruciaal om tot een effectieve aanpak voor gezondheidsverschillen te komen. Maar sommige mensen zijn moeilijk te bereiken. Zij komen niet naar bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Gymmen om de hoek

…6 april 2020 Gymmen om de hoek Buurtgym Merenwijk is een kleinschalig project in het Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken’ in Leiden. De gym is bedoeld voor volwassenen met een laag inkomen voor wie de stap naar een commerciële fitness of vereniging te groot is. Wekelijks komen 60 wijkbewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

‘Voor Elkaar-teams’ in Roosendaal

…Elkaar-teams’ in Roosendaal Ontstaan Voor Elkaar-teams Edwin: ‘We zijn in de Beneluxflat begonnen, in het centrum van Roosendaal. Er waren hier nogal wat problemen. Het leek ons goed om in contact te komen met de kwetsbare mensen, veelal ouderen, en achter de voordeur kijken. Een aantal bewon…

In: Nieuws

Eelco Eerenberg nieuwe voorzitter wethoudersgroep GezondIn

…s meestal de “uitkomst” van de sociaaleconomische omstandigheden, zoals armoede of schulden, laaggeletterdheid, stress enzovoort, die ervoor zorgt dat inwoners ongezond eten, niet genoeg bewegen of roken. In Utrecht sluit de aanpak van gezondheidsverschillen aan bij de leefwereld van de bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Een Gezonde Omgeving in Utrecht: GO! Utrecht

…ar). En kies voor een combinatie van maatregelen die positief zijn voor meerdere gebieden. Dat werkt het beste. Wanneer is een leefomgeving gezond? Een omgeving is gezond als: de slechte invloed van milieu-onderdelen op de gezondheid zo klein mogelijk is deze uitnodigt tot gezond gedrag de bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Op wijksafari in Amsterdam

Praktijkvoorbeeld Op wijksafari in Amsterdam Alle wijkbewoners moeten de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Met dit motto startte de gemeente Amsterdam de wijksafari. Tijdens zo’n safari krijgen huisartsen en hun medewerkers een rondleiding van een wijkzorgteam. Zo zie…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Amersfoort monitort haar “Gezonde Wijk”-aanpak

…oek kunnen terecht bij de groep ‘Alle ballen even laten vallen”. Deze groep is bedoeld voor mensen die werk, mantelzorg, of zorg voor kinderen combineren, en hierdoor stress ervaren. Dankzij de werkgroep zijn er nu maandelijkse bijeenkomsten, en is er een verwenavond voor mantelzorgers. Bewon…

Instrument in: Kennisbank

Gebiedsindicatoren

…schillen lokaal terug te kunnen dringen. Open Laatste update:10 februari 2020 Deze indicatoren kun je gebruiken in een procesgerichte aanpak. Hier kun je de volgende stappen doorlopen: Maak een gebiedsscan/gebiedsprofiel Bespreek gegevens met professionals Organiseer dialoog met bewon…

Kennisdossier in: Kennisbank

Kennisdossier Burgers zijn hoofdrolspelers

…imuleer eigen initiatief. Geef burgers aandacht, maak contact, wees betrokken en laat zien dat je hen serieus neemt. Maak gebruik van bestaande netwerken en organisaties waar inwoners samenkomen: buurthuis, kerk, moskee, school, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, verenigingen, bewon…

Instrument in: Kennisbank

Inspiratie- en werkboek Gezondheid en Ruimte

… Ruimte Mensen met een lage SES zijn vaak aangewezen op de goedkope sociale woningbouw. Deze woningen vind je in wijken die vaak langs drukke, doorgaande (snel)wegen liggen. Ook ervaren de inwoners van deze wijken de woonomgeving vaak als sleets en onveilig. Dat alles komt de gezondheid van bewon…

In: Nieuws

Over energie gesproken

… je goed zit. Wat me opviel waren de verschillen in taalgebruik en achtergrond, maar vooral de gedeelde betrokkenheid bij wat het zou doen met mensen zelf, als hun huis en buurt overhoop gehaald wordt. Met name in gebieden waar veel woningen in bezit zijn van de woningcorporaties treffen we bewon…