Je zocht op 'bewoners'

58 resultaten

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Samenwerken voor een rookvrij Nijmegen

…nge termijnplannen met afspraken, gebaseerd op lokale cijfers, signalen en behoeften vanuit de wijk. Daar voeg je niet zomaar een ‘extra’ thema bij in. Dat was eerst even zoeken.” De gezondheidsmakelaars geven aan: “Rookpreventie staat meestal niet bovenaan het wensenlijstje van wijkbewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Het Goede Gesprek: “Ik wil graag horen wat er al goed gaat”

…t sociaal domein, onder meer met de werkmethode GrowCare. Duurzame groei In integrale wijkaanpakken, zoals ‘Samen Vooruit’ in GIDS-gemeente Nissewaard, werkt zij samen met partners (zoals gemeente, woningbouwcorporatie, zorgverzekeraar, scholen) hands-on aan duurzame groei van kwetsbare bewon…

Instrument in: Kennisbank

Inspiratieboek Gezondheid in de Omgevingsvisie

…n de omgevingsvisie ontstaat inzicht in elkaars doelstellingen, belangen en werkwijzen. Proces extern De samenleving leeft niet in afgebakende domeinen. Inwoners kunnen bij uitstek integraal denken en afwegen, al helemaal wanneer ze dat gezamenlijk doen. Dat bleek in Súdwest-Fryslân, waar bewon…

In: Nieuws

Lerend monitoren en evalueren in Deventer: ‘Voorstad beweegt’

27 januari 2021 Lerend monitoren en evalueren in Deventer: ‘Voorstad beweegt’ In de wijk Voorstad in Deventer liep ruim vier jaar ‘Voorstad beweegt’, een programma om de gezondheid van bewoners te bevorderen. Marja de Jong, adviseur publieke gezondheid bij de GGD IJsselland én onderzoeke…

Studiedagmateriaal in: Kennisbank

Studiedag GezondIn ‘Samen Verschil Maken’

…chten. Met Anneke Hiemstra, Edith Smulders en Lydia Sterrenberg * Onder de sociale basis verstaan we alle laagdrempelige voorzieningen, organisaties en diensten die het mogelijk maken dat alle mensen kunnen mee doen in de maatschappij. Denk aan sociaal werk, sport en bewegen, buurthuizen en bewon…

In: Nieuws

Kans voor de Veenkoloniën zet inwoner in de hoofdrol

28 oktober 2020 Kans voor de Veenkoloniën zet inwoner in de hoofdrol In de derde editie van de Krant van de Veenkoloniën zijn de Bewoners aan Zet. Met veel aandacht voor bewonersparticipatie en -initiatieven, zoals armoedebestrijding in Hollandscheveld en beweegtuinen in Foxhol. De krant is ontwi…

Studiedagmateriaal in: Kennisbank

Studiedag 2019: Al Doende Leren

…tuursensitief werken in jouw gemeenteBereik jij met de GIDS aanpak iedereen die je wilt bereiken? Tijdens deze sessie met Pharos-trainer Kaveh Bouteh gaan we aan de slag met het thema cultuursensitief werken. Hierbij krijg je een aantal ‘eye openers’ zodat jouw aanpak beter aansluit bij bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Kinderen in Zwolle onderzoeken hoe gezond hun wijk is

…t gezin) en ouderen. De gemeente Zwolle wil dat alle kinderen gezond en gelukkig opgroeien. En dat ouderen gezond en goed ouder kunnen worden. Samenwerken aan een gezonde wijk De vragen: “Welke voorzieningen en activiteiten in de wijk dragen hieraan bij?” en “Wat kan beter?”, kunnen bewon…

Themadoc in: Kennisbank

Inspiratieboek Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken

…inzicht in vernieuwende praktijken die de opgave van de energietransitie en de opgave rondom het terugdringen van gezondheidsachterstanden aan elkaar verbinden. Gezondheid verbeteren We laten zien welke kansen er liggen om de wijk niet alleen aardgasvrij te maken, maar ook de gezondheid van bewon…

In: Agenda

Webinar Energietransitie en Gezondheid in Kwetsbare Wijken

Event op 18 sep 2020 Webinar Energietransitie en Gezondheid in Kwetsbare Wijken In veel wijken die voor 2050 aardagsvrij moeten worden, is de energietransitie niet de enige opgave waar gemeenten voor staan. Leefbaarheid, werkgelegenheid of armoede zijn voor bewoners vaak dichterbij en urgenter dan …

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Samen Gezond Gesprek over bewegen, stress, sociale contacten en gezondheid

…t de meeste geënquêteerden positief zijn over het spreekuur. De naam sprak niet zo aan, dus werd het spreekuur een gesprek. In sommige wijken gaat de samenwerking met de huisartsen heel goed, in ander wijken niet. Dat kan liggen aan de bekendheid van het gesprek onder de huisartsen en wijkbewon…

In: Nieuws

Subsidie voor veelbelovende aanpakken in gemeenten

14 juli 2020 Subsidie voor veelbelovende aanpakken in gemeenten De subsidieoproep ‘Gemeenten Samen Gezond’ van ZonMw is nu open. Tot 24 november kunnen gemeenten, GGD-en, kennispartners, (bewoners)organisaties en andere partijen subsidie aanvragen. Het gaat om implementatietrajecten die veelbel…