Om gezondheidsachterstanden structureel aan te pakken ontwikkelde Gezond in... een aantal praktische instrumenten en trainingen. Gemeenten kunnen deze gebruiken bij het versterken en verbreden van hun lokale aanpak. Ook vindt u hieronder publicaties ter inspiratie. 

Armoede & Gezondheid

Om problemen van kwetsbare inwoners sneller op te lossen of zelfs te voorkomen, willen steeds meer gemeenten beleid op armoede en gezondheid koppelen. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Gezond in... ontwikkelde enkele praktische instrumenten die gemeenten op weg helpen.

Armoede & Gezondheid | Monitoring & Evaluatie

Bent u op zoek naar ervaringen, of naar middelen om uw beleid rondom armoede en gezondheid te monitoren? Deze interviews geven een beeld van de ervaringen van deelnemers uit de eerste Gezond in... leerkring Armoede & Gezondheid.

Gezondheid & Ruimte

Hoe combineer je gezondheids- en fysieke ambities? En, hoe richt je je pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden? Deze praktische instrumenten bieden handvatten en inspirerende voorbeelden. Het inspiratie- en werkboek Gezondheid & Ruimte is samen met RIVM ontwikkeld, dankzij resultaten uit leerkringen met 25 gemeenten. De Leefplekmeter helpt om met inwoners in gesprek te gaan over hun leefomgeving. Deze is gebaseerd op de Scottish Place Standard - een interview met de drijvende krachten achter dit instrument vindt u hieronder. Wilt u aan de slag met de Leefplekmeter? Wij denken graag met u mee en horen graag uw ervaringen.

Themadoc-reeks

Binnen de sporen en pijlers van Gezond in...kunnen diverse thema’s bijdragen aan het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Gezond in… licht een aantal van deze thema’s toe in de Themadoc-reeks.

Checklist integrale aanpak

Hoe ver is uw gemeente met de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden? De Gezond in… checklist geeft inzicht waar uw gemeente staat op de 5 sporen en 8 pijlers van Gezond in…. U kunt de checklist invullen samen met uw directe collega’s en met uw collega’s uit andere domeinen. Dit kan via de digitale versie, om uw gegevens te bewaren en later nog eens na te slaan, of via een uitdeel versie voor gebruik tijdens werksessies. Meer weten? Neem contact op met uw Gezond in adviseur.

Kennisdossiers

De kennisdossiers op de 5 sporen en 8 pijlers van Gezond in... bieden praktische handvatten en inspirerende voorbeelden bij de lokale aanpak van gezondheidsverschillen.

Gebiedsindicatoren

De eerste stap bij een procesgerichte aanpak is een gebiedsscan of -profiel van wijk, dorp of kern. Dit geeft inzicht in waar de achterstanden in uw gemeente voorkomen. Speciaal voor de aanpak van gezondheidsachterstanden zijn de Gezond in… Gebiedsindicatoren ontwikkeld. De cijfers achter deze gebiedsindicatoren vindt u per gemeente en op wijkniveau op www.waarstaatjegemeente.nl
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen