Om gezondheidsachterstanden structureel aan te pakken ontwikkelde Gezond in... een aantal praktische instrumenten en trainingen. Gemeenten kunnen deze gebruiken bij het versterken en verbreden van hun lokale aanpak. Ook vindt u hieronder publicaties ter inspiratie. 

Gezondheid & Ruimte

Hoe combineer je gezondheids- en fysieke ambities? En, hoe richt je je pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden? Deze praktische instrumenten bieden handvatten en inspirerende voorbeelden. Het inspiratie- en werkboek Gezondheid & Ruimte is ontwikkeld samen met RIVM, dankzij resultaten uit leerkringen met 25 gemeenten. De Leefplekmeter helpt om met inwoners in gesprek te gaan over hun leefomgeving. Wilt u aan de slag met de Leefplekmeter? Wij denken graag met u mee en horen graag uw ervaringen.

Kennisdossiers

De kennisdossiers op de 5 sporen en 8 pijlers van Gezond in... bieden praktische handvatten en inspirerende voorbeelden bij de lokale aanpak van gezondheidsverschillen.

Gebiedsindicatoren

De eerste stap bij een procesgerichte aanpak is een gebiedsscan of -profiel van wijk, dorp of kern. Dit geeft inzicht in waar de achterstanden in uw gemeente voorkomen. Speciaal voor de aanpak van gezondheidsachterstanden zijn de Gezond in… Gebiedsindicatoren ontwikkeld. De cijfers achter deze gebiedsindicatoren vindt u per gemeente en op wijkniveau op www.waarstaatjegemeente.nl

Armoede & Gezondheid (leerkring)

In de leerkring Armoede en Gezondheid werkten duo’s van verschillende organisaties (o.a. (GIDS-) gemeenten, GGD-en, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams) aan nieuwe verbindingen in de preventieve aanpak van schulden en gezondheids- achterstanden. Deelnemers uit de eerste leerkring Armoede en Gezondheid deelden hun inzichten via onderstaande interviews.

Checklist integrale aanpak

Hoe ver is uw gemeente met de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden? De Gezond in… checklist geeft inzicht waar uw gemeente staat op de 5 sporen en 8 pijlers van Gezond in…. U kunt de checklist invullen samen met uw directe collega’s en met uw collega’s uit andere domeinen. Dit kan via de digitale versie, om uw gegevens te bewaren en later nog eens na te slaan, of via een uitdeel versie voor gebruik tijdens werksessies. Meer weten? Neem contact op met uw Gezond in adviseur.

Themadoc-reeks

Binnen de sporen en pijlers van Gezond in...kunnen diverse thema’s bijdragen aan het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Gezond in… licht een aantal van deze thema’s toe in de Themadoc-reeks.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen