Om gezondheidsachterstanden structureel aan te pakken ontwikkelde Gezond in... een aantal praktische instrumenten en trainingen. Gemeenten kunnen deze gebruiken bij het versterken en verbreden van hun lokale aanpak. Ook vindt u hieronder publicaties ter inspiratie. U vindt de verschillende instrumenten hieronder.

Kennisdossiers

Om gezondheidsachterstanden in gemeenten terug te dringen adviseert Gezond in… een integrale aanpak op vijf sporen: Gedrag & vaardigheden, Participatie, Preventie & zorg, Fysieke en Sociale omgeving. Er zijn acht succesfactoren (pijlers) bekend die de aanpak op deze sporen effectiever maken. De kennisdossiers op de verschillende sporen en pijlers bieden u enkele praktische handvatten en inspirerende voorbeelden.

Gebiedsindicatoren

Een belangrijke eerste stap bij een procesgerichte aanpak is te weten waar de achterstanden in uw gemeente vooral voorkomen. Een gebiedsscan of -profiel van wijk, dorp of kern biedt daarbij inzicht. Hiervoor zijn de Gezond in… Gebiedsindicatoren ontwikkeld. Speciaal te gebruiken bij de lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. De cijfers achter deze gebiedsindicatoren vindt u per gemeente en op wijkniveau op www.waarstaatjegemeente.nl

Checklist integrale aanpak

Om te weten hoe ver uw gemeente is met de integrale aanpak kunt u gebruik maken van de Gezond in… checklist. De checklist geeft u inzicht in waar uw gemeente staat op de 5 sporen en 8 pijlers van Gezond in…. U kunt de checklist invullen samen met uw directe collega’s en met uw collega’s uit andere domeinen. Dit kan via de digitale versie, om uw gegevens te bewaren en later nog eens na te slaan, of via een uitdeel versie voor gebruik tijdens werksessies. Wilt u meer weten over hoe u de checklist voor uw gemeente kunt benutten? Neem dan contact op met uw Gezond in… adviseur.

Leerkring Armoede en Gezondheid

In de leerkring en denktank Armoede en Gezondheid werken deelnemers aan nieuwe verbindingen in de preventieve aanpak van schulden en gezondheidsachterstanden. Deelnemers zijn duo’s van verschillende organisaties: (GIDS-) gemeenten, GGD-en, welzijnsorganisaties en sociale wijkteams bijvoorbeeld. Zij delen kennis, ideeën en ervaringen. Deelnemers uit de eerste leerkring Armoede en Gezondheid deelden hun inzichten via interviews. U vindt de interviewreeks hieronder. Binnenkort verschijnt een publicatie waarin we de belangrijkste resultaten van deze leerkring bundelen.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen