Achtergrond - 15 december 2021

Webinar terugkijken: Jongeren met financiele problemen en mentale gezondheid

In dit webinar keken we naar de succesvolle onderdelen van een brede en doorlopende aanpak bij jongeren met financiële problemen. De coronacrisis heeft op allerlei gebieden impact op jongeren gehad. Zoals inkomensdaling, schuldenproblematiek en toename in mentale gezondheidsproblemen. Het werken aan een toekomst zonder schulden en zorgen met een betere gezondheid voor jongeren is daarom urgenter dan ooit.

 

Open

Laatste update:
25 juni 2024

Tijdens dit webinar gingen we in op de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Purpose deed onderzoek naar de effecten van deze innovatieve schuldenaanpak en ontdekte dat jongeren hierdoor weer een toekomstperspectief krijgen en een positieve bijdrage aan hun gezondheid ervaren.

Purpose lichtte in dit webinar de resultaten van hun onderzoek toe en hoe zij een kosten-baten analyse hebben uitgevoerd. De gemeente Den Haag deelde haar ervaringen met de aanpak.

Doel van het webinar is om meer inzicht t egeven in de succeselementen van een brede aanpak bij jongeren met financiële problemen.

Webinar terugkijken

Meer weten?

Bekijk dan de PowerPoint-presentatie van de webinar en de presentatie van de JPF Effectmeting 2021.

Lees ook het praktijkvoorbeeld over Friends Online.