Reset

Chantal Wildemors is GIDS-ambassadeur in Hengelo

“Sommige aanpakken werken alleen wanneer je buiten gebaande paden durft te bewegen en gewoon durft te starten; als het niet goed loopt, heb je het wel geprobeerd. Je kan altijd bijsturen.”
44

Amsterdam monitort en evalueert met lerende aanpak

Gesprek met Vincent Busch, wetenschappelijk onderzoeker en interventieontwikkelaar.
31

Laat zien wat jouw programma oplevert

De ervaringen met monitoring en evaluatie van de aanpak in Vaals.
34

Zorgpad voor een Gezonde Start

Verloskundigen en andere geboortezorgprofessionals signaleren regelmatig risico’s en problemen bij zwangeren. Problemen die zij niet kunnen oplossen, maar bijvoorbeeld het sociaal domein wel. Hoe zorg je dat zwangeren worden doorverwezen naar de juiste hulp? In Smallingerland ontwikkelden het VSV Drachten e.o., de gemeente en betrokken partners hiervoor een zorgpad.
299

Samenwerken aan een Gezonde Start in Nijmegen

Om kinderen een gezonde start te kunnen bieden is samenwerking tussen het medisch en sociaal domein cruciaal. De geboortezorg heeft niet de mogelijkheden om aandacht te besteden aan complexe achterliggende problematiek, het sociale domein wel. De gemeente kan een faciliterende rol innemen in het bij elkaar brengen deze domeinen. Lees hier hoe dat in Nijmegen vorm kreeg.
217

Duurzame aanpak Stevige Start in Rotterdam

Onderzoek naar de hoge babysterfte in Rotterdam maakte de grote verschillen binnen de stad zichtbaar, en ook dat deze verschillen samenhangen met armoede. Het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond hebben vervolgens in opdracht van de gemeente het programma Klaar voor een Kind ontwikkeld. Vanaf de allereerste voorbereiding en de ontwikkeling van dit programma zijn meerdere partijen betrokken. In 2016 is het huidige programma Stevige Start gestart, met een nog breder netwerk.
166

Samen buiten bewegen in Vlaardingen

Fijn buiten met buurtbewoners fit blijven. Bewegen met de scheepvaart, in veel gevallen de vroegere werkgever, in zicht. De activiteit Samen Buiten Bewegen heeft de wijk Rivierzone in Vlaardingen duidelijk goed gedaan.
248

Kansrijk van Start in Heerlen

Een gezonde en kansrijke start is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Dit kan leiden tot gezondheidsachterstanden. Heerlen besloot zich hier niet bij neer te leggen en ontwikkelde op procesmatige wijze het actieprogramma ‘Kansrijk van Start’.
545

Tilburg met inwoners in gesprek over een Goede Start

Gemeente Tilburg voerde stadsgesprekken met haar inwoners om te horen wat voor hen belangrijk is. Dit als input voor de sociale agenda van de stad en om eigenaarschap te creëren onder inwoners. Goede start kwam daarbij als één van de vier thema’s uit de bus. Uit vervolggesprekken is input gehaald voor concrete invulling van een Goede start. De gemeente besteedde extra aandacht aan het betrekken van kwetsbare inwoners bij de gesprekken.
232

De Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid

Al rond de geboorte kunnen gezondheidsverschillen ontstaan. Daarom is het belangrijk in te zetten op een goede start voor ieder kind. GIDS-gemeente Den Haag stelde zich hoge ambities om dit te realiseren. Inmiddels zijn de sterftecijfers rond de geboorte gedaald en deze daling is zelfs iets groter bij kinderen van moeders met een lage sociaaleconomische status.
242
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen