Praktijkvoorbeeld - 11 november 2021

Inclusief herstel na corona: Amersfoort investeert in toegankelijke informatie

De gemeente Amersfoort investeerde al vanaf het begin van de coronacrisis in toegankelijke informatie voor hun inwoners. Berichten over corona zelf en de maatregelen brachten zij in eenvoudige taal. Samen met partners brachten zij sleutelfiguren in kaart. Die hielpen bij het kijken naar wat er speelde in de stad. En wat er nodig was. Sjoukje Meeldijk, beleidsregisseur Gezondheid van de gemeente en betrokken bij de Gezonde Wijkaanpak en Hidde Bijl, evenementencoördinator en lid van het coronateam bij de gemeente, vertellen meer over hun acties.

Denkrichting: Zorg voor toegankelijke informatie
Dit is het derde voorbeeld in een serie gebaseerd op de denkrichtingen. Hierin vind je suggesties voor de aanpak van gezondheidsachterstanden in en na de coronacrisis. Het praktijkvoorbeeld van Amersfoort gaat over het investeren in toegankelijke informatie.

Tijdens de eerste golf is duidelijk geworden dat eenvoudige informatie, bijvoorbeeld over de richtlijnen, erg belangrijk is. Veel mensen zijn bang of bezorgd over besmetting door het coronavirus en hebben moeite met het begrijpen van alle richtlijnen. Het is dus van belang om te zorgen voor eenvoudige, begrijpelijke en toegankelijke informatie vanuit de gemeente. Test bijvoorbeeld bij een aantal mensen met een lage opleiding of anderstaligen of gemeentelijke informatie voor hen begrijpelijk is. En wees duidelijk over welke informatie leidend is; die uit het land van herkomst of de lokale maatregelen.

De coronacrisis heeft veel impact op het dagelijks leven en op de gezondheid van mensen. De mentale en fysieke gezondheid staat extra onder druk, vooral bij mensen in een kwetsbare positie. Door Covid-19, maar ook door eenzaamheid, stress, en (dreigende) werkeloosheid. Gemeenten werken aan herstelbeleid. Zij zoeken daarin ook naar passende aanpakken, creatieve oplossingen en beleidslijnen om gezondheidsachterstanden terug te dringen en te voorkomen. Op basis van gesprekken met GIDS-gemeenten (wethouders, beleidsmedewerkers en professionals in de wijk) stelden we denkrichtingen op voor een inclusief herstel- en transformatiebeleid. De denkrichtingen sluiten aan bij inzichten en adviezen van onder andere het SCP, de SER en de RVS en VNG/Divosa. In deze interviewreeks illustreren we elke denkrichting met voorbeelden van inclusieve aanpakken uit gemeenten. Dit keer spraken we de gemeente Amersfoort over hun investering in toegankelijke informatie over corona en de maatregelen.

Aan het begin van de coronacrisis stond de gemeente voor een grote opgave. Zij moesten inwoners goed informeren over de risico’s van het coronavirus en alle coronamaatregelen. Veel inwoners waren bang voor besmettingen, hebben moeite met het begrijpen van de maatregelen, of hadden (later) wantrouwen tegenover de overheid rond vaccinaties. De gemeente heeft (schriftelijke) informatie daarom steeds getoetst op begrijpelijkheid om te zorgen dat de informatie overkwam. Ook voor inwoners die laaggeletterd waren en een taalachterstand hebben. Ze legden een link naar steffi.nl, een website die moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt.

Sleutelpersonen en extra aandacht

Voor de coronacrisis werkten de gemeente al met sleutelpersonen in de stad. Bijvoorbeeld contactpersonen vanuit moskeeën. En buurtvaders, met wie al contact was, vanwege eerdere ongeregeldheden in de stad. Daarnaast vroegen ze gebiedsmanagers, buurtwerkers en welzijnsorganisaties naar sleutelpersonen die zij kenden. Met deze sleutelpersonen werkten zij nauw samen gedurende de coronacrisis.

De sleutelpersonen hielpen de gemeente om zicht te krijgen op gezondheidsrisico’s in de stad. Zij vroegen aan hun contacten: zie je groepen in de stad die minder goed op de hoogte zijn van coronamaatregelen en gezondheidsrisico’s? En wat denk je dat we moeten doen om bij die groepen de kans op corona krijgen en/of te verspreiden te verminderen? Zo kwamen ze erachter een aantal groepen met een migratie-achtergrond extra aandacht nodig hadden.

Allomedics hielp de gemeente door de inzet van hun (huis)artsen en medische specialisten die zich sterk maken voor patiënten met een migratie- en vluchtelingenachtergrond (én vastlopen in de zorg). Zij spreken de taal van de gemeenschap en gaven voorlichtingsbijeenkomsten over vaccineren. Deelnemers mochten alles vragen. De sleutelfiguren speelden een belangrijke rol tijdens deze bijeenkomsten door als mediator op te treden.

Pop-up voor vaccineren

Via de GGD beschikt de gemeente over informatie over de vaccinatiegraad in de wijken. Daaruit bleek dat de vaccinatiegraad in enkele wijken achterblijft ten opzichte van regionale en landelijke cijfers. De centrale vaccinatielocatie in de Rijtuigenloods is nu gesloten. In samenwerking met de GGD is een pop-up vaccinatielocatie geopend in een van de wijken. Hier kunnen alle Amersfoorters zonder afspraak een vaccinatie halen.

In het winkelcentrum vlakbij de vaccinatielocatie was er op de geopende dagen ook een informatiekraampje aanwezig. Hier kunnen bezoekers zich laten informeren over vaccinaties en corona. Dit altijd weer in nauwe samenwerking met het GGD-preventieteam, sleutelfiguren, huisartsen, buurtmedewerkers en andere partners. Het informatiekraampje is inmiddels weer weg. Wel zijn er nog twee pop-up vaccinatielocaties, waarvan er één nog een aantal maandagen open is en de andere op donderdagen tot half december.