Studiedagmateriaal - 7 oktober 2020

Studiedag 2019: Al Doende Leren

Studiedag GezondIn Al Doende Leren – 13 november 2019

Op 13 november 2019 organiseerde het team van GezondIn haar studiedag in Amersfoort. De dag was gevuld met twee plenaire presentaties, twaalf deelsessies en veel nieuwe inzichten. Hier vind je de presentaties en inspiratiefilms van de gemeenten Hulst, Helmond en Oss.

De studiedag van 2020 vindt 3 december digitaal plaats. Meer informatie en het aanmeldformulier vind je hier.

Open

Laatste update:
18 mei 2022

A: Wat breng jij mee aan tafel bij de Omgevingswet?
Hoe koppelen we ruimte en gezondheid aan elkaar? We willen graag meer awareness creëren, maar het is lastig om de koppeling tussen ruimte en gezondheid vast te leggen in ons beleid.
Bekijk hier de presentatie

B: Cultuursensitief werken in jouw gemeente
Bereik jij met de GIDS aanpak iedereen die je wilt bereiken? Tijdens deze sessie met Pharos-trainer Kaveh Bouteh gaan we aan de slag met het thema cultuursensitief werken. Hierbij krijg je een aantal ‘eye openers’ zodat jouw aanpak beter aansluit bij bewoners met een migratieachtergrond.
Bekijk hier de presentatie

C: Slimme Coalities bouwen – Hoe doe je dat?
Samenwerking is een vereiste om gezondheidsverschillen terug te dringen. Maar hoe richt je dat in?
Bekijk hier de presentatie

D: Wat werkt bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden?
De oorzaken van gezondheidsverschillen zijn veelzijdig. Ze liggen vaak buiten de (volks)gezondheid. Daarom ontwikkelden we negen principes om te helpen dit “wicked problem” op te lossen.
Bekijk hier de presentatie

E: Doelen Stellen
Het is belangrijk om doorlopend doelen te stellen en ze aan te passen bij jouw aanpak van gezondheidsverschillen. Dit geeft houvast, en helpt je om te bepalen of je de goede dingen doet, en die dingen goed doet.
Bekijk hier de presentatie

F: Lokale coalitie ‘Kansrijke start’
Het is belangrijk om je richten op de relatie. Zorg ervoor dat kinderen in jouw gemeente een kansrijke start maken door de eerste duizend dagen samen urgent te maken, en er verantwoordelijkheid voor te nemen.
Bekijk hier de presentatie

G: Werk en Inkomen & Gezondheid
Hoe kunnen we mensen bereiken en stimuleren om (maatschappelijk) te participeren? Ook als het vinden van betaald werk niet het einddoel is?
Bekijk hier de presentatie van Emma Hofman
Bekijk hier de presentatie van Platform31

H: Bereik en betrek alle inwoners bij jouw aanpak
Je kunt gezondheidsverschillen terugdringen bij mensen met een laag inkomen, of beperkte gezondheidsvaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld zorgen voor passende communicatie, en de mensen ondersteunen om in hun eigen kunnen te geloven.
​Bekijk hier de presentatie

I: Opbrengsten zichtbaar maken
Hoe volg je je project of programma, en hoe bepaal je welke opbrengsten je zichtbaar gaat maken? We gaan op deze vragen in, delen ervaringen en gaan aan de slag met de eerste stappen voor monitoring en evaluatie in jouw gemeente.
Bekijk hier de presentatie

J: Leren van Denemarken
Het systeem van Denemarken is als geheel gericht op gezondheid. Hierbij hebben ze veel aandacht voor preventie, stress en geestelijke gezondheid. Wat kunnen we van hen leren?
Bekijk hier de presentatie

K: Hoe kan e-Health jouw inwoners helpen bij het verbeteren van hun gezondheid? 
e-Health biedt kansen voor persoonsgericht werken. Het brengt preventie en zorg letterlijk dichtbij.
Bekijk hier de presentatie

L: Armoede en Gezondheid : stress sensitief werken
Er zijn veel stressfactoren die invloed hebben op je geestelijke en fysieke gesteldheid. Factoren zoals financiële stress, schulden, armoede, geen werk hebben, of eenzaam zijn.
Bekijk hier de presentatie

Meer over

Type