Je zocht op 'bewoners'

61 resultaten

Achtergrond in: Kennisbank

Met de Leefplekmeter ‘temperaturen’ wat bewoners van hun wijk vinden

Achtergrond – 28 oktober 2021 Met de Leefplekmeter ‘temperaturen’ wat bewoners van hun wijk vinden Wie het moderne, nieuwe Voorzieningenhart Op de Heuvel in Groesbeek binnenstapt, ziet meteen de grijze container met gleuf en opschrift voor de Leefplekmeter. Hierin kunnen inwoners van …

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

‘Sunny Selwerd’: bewoners en gemeente maken wijk gezonder

Praktijkvoorbeeld – 11 februari 2021 ‘Sunny Selwerd’: bewoners en gemeente maken wijk gezonder Selwerd is een naoorlogse wijk in Groningen met grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Veel bewoners leven in armoede en/of hebben stress en gezondheidsproblemen. Voor en…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Assen verkleint gezondheidsverschillen met haar bewoners

Praktijkvoorbeeld Assen verkleint gezondheidsverschillen met haar bewonersAls je gezondheidsverschillen wilt verkleinen, is het belangrijk om naar je inwoners te luisteren. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om gezondheid? De gemeente Assen was ook benieuwd naar de mening van haar inwoners…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Kampen kijkt door de ogen van Bewoners

Praktijkvoorbeeld Kampen kijkt door de ogen van BewonersIn 2013 en 2014 is er veel veranderd in het sociaal domein. Daarom hebben we samen met inwoners, zorgaanbieders, partners en ambtenaren het Kamper Kompas opgezet. Dit kompas beschrijft hoe we in Kampen zorg en ondersteuning gaan organiser…

In: Agenda

Bijeenkomst Inspiratie voor aanpak gezondheidsverschillen in de leefomgeving

…krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving voor je gezondheid betekent. Een gezonde fysieke leefomgeving staat dan ook hoog op de agenda. Hoe wordt op lokaal niveau aan de gezonde leefomgeving en de benodigde sociaal-fysieke aanpak gewerkt? Hoe geef je dit vorm samen met de buurt en bewon…

Kennisdossier in: Kennisbank

Een gezonde leefomgeving vraagt om wendbare aanpak

… in de leefomgeving om gezondheidsverschillen duurzaam tegen te gaan. Dit vraagt van professionals om beleidsterreinen te verbinden en over domeinen heen aan de slag te gaan. Noodzaak daarbij is om op wijkniveau interventies van de grond te krijgen die aansluiten bij behoeften en wensen van bewon…

Praktijkvoorbeeld in: Kennisbank

Gelijke Kansen op Gezondheid: werkbezoek Gemeente Den Bosch aan Heerlen

… zijn omvangrijk. De gemeente wil deze gezondheidsachterstanden terugdringen: “Dat een oude spoorlijn die gebruikt werd voor de vroegere mijnindustrie nu een scheidslijn is tussen hooploosheid en hoopvolheid, is oneerlijk en onacceptabel.” In het Nationaal Programma Heerlen-Noord werken bewon…

In: Nieuws

Een integrale aanpak en extra focus op bestaanszekerheid: dit was 2022

… vanuit onze landelijke studiedag 2022. Fysieke omgeving De omgeving waar je leeft, woont en werkt kan ervoor zorgen dat je gezond bent. Of juist niet. Zo wonen in wijken met veel corporatiewoningen relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Gezond wonen en leven is voor veel van deze bewon…

In: Agenda

Bijeenkomst vernieuwende wijkaanpak ‘Een rookvrij leven voor iedereen’

… wijken in je regio waar veel mensen roken. De bedoeling is dat er met inwoners en professionals  gekeken wordt naar de naar de samenhang tussen roken en het hebben van onderliggende (sociale) problemen en hoe je daar iets aan kan doen. Zo sluit de wijkaanpak aan bij wat er écht leeft bij bewon…

In: Nieuws

Gebruik de Omgevingswet om gezondheid meer aandacht te geven

…sprek met Arjan Nijenhuis en Irma Dekker van het programma Aan de slag met de Omgevingswet over dit onderwerp. “De leefomgeving is van ons allemaal. Dat biedt de kans om meer aandacht aan gezondheid geven”, stelt Nijenhuis. De Omgevingswet biedt handvatten, maar die moeten overheden en bewon…

In: Nieuws

Terugkijken: webinar Wonen, een stevige basis voor gezondheid

…id en welzijn van huurders. Lees hier de belangrijkste opbrengsten of kijk het volledige webinar terug. Terugdringen gezondheidsverschillen: vijf factoren Annelies Acda (Pharos) en Susan van Klaveren (Platform31) laten aan het begin van het webinar zien welke thema’s belangrijk zijn voor bewon…